Canon EF 17-40L USM f 4.0
Canon EF 50mm f/1.8 II

Canon EF 24-70 USM
Canon EF 24-105 USM

Tamron 28-75/2.8 XR Di LD
Tamron AF SP 17-50 f/2.8 XR


Tamron SP AF 11-18


Tamron SP AF 18-200
Tamron SP AF 70-200 mm f/2.8
Logowanie:Użytkownik:Hasło: Zarejestruj się - Zapomniałem hasła

Problem efektu czerwonych oczu wyeliminowany
2009-01-05 18:15:38
Lampa CY20DS jest przeznaczona do współpracy z wszystkimi rodzajami aparatów fotograficznych, które posiadają: „gorącą stopkę” z stykiem centralnym, standardowe wyjście (gniazdo) synchronizujące lub wbudowaną lampę błyskową. Jest szczególnie przydatna przy współpracy z aparatami charakteryzującymi się występowaniem tzw. przedbłysków pomiarowych - w szczególności z aparatami cyfrowymi.
Lampa CY20DS jest przeznaczona do współpracy z wszystkimi rodzajami aparatów fotograficznych, które posiadają: „gorącą stopkę” z stykiem centralnym, standardowe wyjście (gniazdo) synchronizujące lub wbudowaną lampę błyskową. Jest szczególnie przydatna przy współpracy z aparatami charakteryzującymi się występowaniem tzw. przedbłysków pomiarowych - w szczególności z aparatami cyfrowymi. DANE TECHNICZNE liczba przewodnia GN 20 (ISO100) kąt świecenia 40o x 60o czas trwania błysku 1/2000s – 1/40000s temp. barwowa ok. 5800K zakres automatyki ok. 1,3m – 5m dla f/4 czas powtarzania 0,3s – 10s (nowe baterie) ok. 1,8m – 10m dla f/2 napięcie na wej. wyzw. 5V funkcja „slave” tak-wbudowana fotocela reflektor odchylany w pionie 5 położeń zasilanie 2x baterie typu AA 1,5V 1. reflektor odchylany w pionie 0 -90 stopni ( 5 położeń ) 2. fotocela 3. fotoelement pomiarowy trybu „auto” 4. „gorąca stopka” 5. pojemnik na baterie 6. TEST/READY przycisk, gdy świeci oznacza gotowość do pracy, przyciśnięcie przycisku wyzwala błysk kontrolny. 7. przełącznik fotoceli: poz. OFF – fotocela wyłączona; poz. S1, S2 - fotocela włączona ( opis ) 8. LOCK- służy do zablokowania stopki lampy w uchwycie. 9. diagram kalkulacyjny. 10. AUTO OK - potwierdzenie prawidłowego naświetlenia w trybie „auto”. 11. potencjometr czasu opóźnienia (opis slave S2) 12. wyłącznik zasilania, przełącznik trybu pracy manual/auto, OFF-lampa wyłączona, ON- tryb „manual” ( max. energia błysku), A1-tryb „auto” przy f/4, A2-tryb auto przy f/2. 13. gniazdo wejściowe wyzwalania (gniazdo synchro) - służy do połączenia z aparatem za pośrednictwem przewodu synchro (przewód w komplecie) OPIS ELEMENTÓW OBSŁUGI PRZYGOTOWANIE DO PRACY Ustawić przełącznik 12. w poz. OFF. Odsunąć pokrywę pojemnika baterii 5. i wyjąć umieszczony w pojemniku przewód wyzwalający. Włożyć do pojemnika baterie zgodnie z oznaczeniami na wewnętrznej ściance pojemnika. Przełączyć przełącznik 12. w poz. ON, A1 lub A2. Słyszalny cichy, zanikający ton świadczy o porawnej pracy lampy. Zaświecenie lampki 6. sygnalizuje gotowość do pracy. SPOSOBY WYZWALANIA LAMPY 1. Wyzwalanie poprzez „gorącą stopkę” – przełącznik 7. ustawiony w poz. OFF. Lampę umieścić w stopce aparatu i zablokować. 2. Wyzwalanie lampy poprzez przewód synchro - – przełącznik 7. ustawiony w poz. OFF. Ten sposób wyzwalania stosuje się gdy zachodzi potrzeba odsunięcia lampy od osi optycznej obiektywu np. w celu uniknięcia efektu czerwonych oczu, uzyskania efektu oświetlenia bocznego itp. W tym celu uchwyt dostarczony z lampą należy przykręcić pod aparatem i umieścić w nim lampę. Połączyć gniazdo wejściowe lampy z gniazdem wyjściowym (synchro) aparatu. Jeśli aparat nie posiada standardowego gniazda wyjściowego można zastosować specjalny adapter (przejściówkę „gorąca stopka - gniazdo synchro) umożliwiający podłączenie przewodu. 3. Slave S1, wyzwalanie błyskiem – przełącznik 7. ustawiony w poz. S1. Lampa umieszczona w uchwycie obok aparatu lub na statywie. Lampa jest wyzwalana bezprzewodowo, błyskiem lampy wbudowanej w aparacie lub innych lamp, za pośrednictwem fotoceli umieszczonej z przodu lampy pod reflektorem. Tryb slave wykorzystywany jest gdy połączenie przewodowe jest kłopotliwe ze względu na znaczną odległość pomiędzy lampą i aparatem lub gdy nie ma możliwości wyzwalania przewodowego (aparat nie posiada wyjść elektrycznych) a zachodzi potrzeba użycia dodatkowych lamp błyskowych np. w celu doświetlenia dalszych planów lub uzyskania oświetlenia innego niż lampy wbudowanej np. bocznego. 3. Slave S2, wyzwalanie błyskiem - przełącznik 7. ustawiony w poz. S2. Lampa umieszczona w uchwycie obok aparatu lub na statywie. Ten sposób wyzwalania jest wykorzystywany przy współpracy lampy z aparatami charakteryzującymi się występowaniem przedbłysków pomiarowych poprzedzających błysk główny. Przedbłyski pomiarowe występują przed otwarciem migawki. Na podstawie przedbłysków pomiarowych aparat określa wstępnie parametry ekspozycji i balansu bieli. Pierwszy błysk lampy wbudowanej w aparacie powoduje zablokowanie lampy CY20DS na czas T określony potencjometrem 11. W tym czasie lampa nie reaguje na żadne błyski. Po upływie czasu T lampa przechodzi w stan oczekiwania na wyzwolenie błyskiem głównym. Potencjometrem 11 tak należy dobrać czas zablokowania, aby obejmował on wszystkie możliwe do wystąpienia przedbłyski, pomiarowe lub redukujące efekt „czerwonych oczu”. Czas ten można zmieniać w zakresie 50ms – 1 s. Dobór czasu T do aparatu fotograficznego. Przełącznik 7. w położeniu S2. Dla różnych modeli aparatów czas, o który przedbłyski pomiarowe poprzedzają błysk główny może być różny. Aby lampa poprawnie pracowała z konkretnym aparatem należy dobrać czas T. Jeśli aparat wysyła tylko jeden przedbłysk pomiarowy, należy pokrętło potencjometru ustawić w prawym skrajnym położeniu lub w pobliżu prawego skrajnego położenia. Następnie, po włączeniu zasilania lampy (przełącznik 12. w poz. ON, A1 lub A2) i zaświeceniu lampki TEST/READY, należy przyciskiem TEST/READY wyzwolić lampę. W ten sposób układ elektroniczny lampy został sprowadzony do stanu wyjściowego. Umieścić lampę w pobliżu aparatu tak aby fotocela „widziała” błysk lampy wbudowanej i wykonać zdjęcie. Lampa zignoruje przedbłysk i błyśnie jednocześnie z błyskiem głównym. Z reguły dla przypadków gdy występuje jeden przedbłysk pomiarowy pokrętło potencjometru powinno się znajdować w prawym skrajnym położeniu. Istotną cechą lampy CY20DS jest możliwość ignorowania większej ilości przedbłysków niż jeden. Znajduje to zastosowanie gdy aparat ma włączoną redukcję czerwonych oczu i jednocześnie chcemy doświetlić plan dodatkową lampą slave. W tym celu należy metodą prób ustalić położenie potencjometru, przy którym lampa ignoruje wszystkie występujące przedbłyski. Uwaga: podczas prób należy wyzwolić lampę przyciskiem TEST po każdej zmianie położenia potencjometru przed wykonaniem zdjęcia kontrolnego. Położenie potencjometru należy zapamiętać lub zaznaczyć – jest ono stałe dla danego modelu aparatu. AUTOMATYKA EXPOZYCJI – tryby pracy. 1.Automatyka wyłączona (tzw. tryb „manual”) – przełącznik 12. w poz. ON. Aparat ustawiony w trybie M „manual” W trybie „manual” lampa błyska z maksymalną energią błysku. Przysłonę określa się wykorzystując wartość liczby przewodniej GN (ang. Guide Number). GN = odległość przedmiotowa x liczba przysłony. Stąd: liczba przysłony = GN/odległość przedmiotowa, lub odległość przedmiotowa = GN/liczba przysłony. Należy zwrócić uwagę, że liczba przewodnia GN jest określana dla czułości filmu ISO100. Oznaczenie: GN 20m informuje, że przy czułości filmu ISO100 wartość GN=20 dla odległości mierzonej w metrach, co odpowiada w przybliżeniu GN 60ft dla odległości mierzonej w stopach. W przypadku innej czułości filmu należy to uwzględnić. Przykład: film o czułości ISO 100, odległość od fotografowanego przedmiotu 5m – ustawiamy przysłonę na f/4 ( 4 = 20/5). Wygodnie jest się posługiwać diagramem na tylnej ściance lampy szczególnie gdy czułość filmu jest inna niż 100. Punkt przecięcia ukośnej linii odpowiadającej czułości z poziomą linią liczby przysłony określa odległość. Wartość czasu migawki należy nastawić powyżej minimalnego czasu synchronizacji podanego w instrukcji aparatu. Uwaga: Gdy lampa jest wyzwalana błyskiem lampy wbudowanej poprzez fotocelę, należy uwzględnić wpływ lampy wbudowanej i odpowiednio skorygować wielkość przysłony. 2. Automatyka włączona (tzw. tryb „auto”) – przełącznik 12. w poz. A1 lub A2. Aparat ustawiony w trybie M „manual” W trybie „auto” w czasie trwania błysku dokonywany jest pomiar światła odbitego od przedmiotu za pomocą fotoelementu pomiarowego 4. Gdy poziom naświetlenia osiąga właściwą wartość, następuje zakończenie trwania błysku. Tryb „auto” zapewnia poprawne naświetlenie w pewnym, określonym zakresie odległości od przedmiotu bez konieczności zmiany przysłony. Poprawność naświetlenia jest potwierdzona przez zaświecenie się zielonej lampki 10. Brak potwierdzenia oznacza, że odległość jest poza określonym zakresem dla danej wartości liczby przysłony. Lampa posiada dwa zakresy automatyki: dla przysłony f/2 oraz f/4 określone dla ISO100. Przełączenie przeł. 12. w poz. A1 zapewnia prawidłowe naświetlenie w przedziale odległości od ok. 1,3m do ok. 5m. Przysłonę w aparacie należy ustawić na wartość f/4. W poz. A2 prawidłowe naświetlenie zapewnione jest w przedziale odległości od ok. 1,8m do ok. 10m przy przysłonie aparatu f/2. Dla innych czułości filmu należy odpowiednio zmienić wartość przysłony o ilość stopni równą ilości stopni zmiany czułości lub posłużyć się diagramem kalkulacyjnym. Na przykład jeśli dla A1 czułość wzrosła o jeden stopień z ISO100 do ISO200 przysłonę również należy zmienić o jeden stopień f/4 na f/5,6. Przedział odległości poprawnego naświetlenia pozostanie bez zmian. Przy odchyleniu reflektora do góry, w celu uzyskania efektu oświetlenia światłem odbitym, przedział odległości poprawnego naświetlenia zostanie zawężony w zależności od warunków odbicia światła. Każdorazowo po wykonaniu zdjęcia należy zaobserwować czy zaświeciła się lampka 10. Nie zaświecenie lampki oznacza, że odległość nie mieści się w przedziale działania automatyki. Gdy lampa jest wyzwalana poprzez fotocelę błyskiem lampy wbudowanej przedział odległości poprawnego naświetlenia może być znacznie mniejszy. Może występować nieznaczne prześwietlenie kadru. Ten rodzaj pracy wymaga pewnej wprawy. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1. Nie należy otwierać obudowy lampy. W obwodach lampy utrzymuje się napięcie elektryczne o wartości niebezpiecznej nawet po wyjęciu baterii. 2. Wykonując zdjęcia z bliskiej odległości, zwłaszcza niemowlakom i małym dzieciom, należy unikać błyskania prosto w oczy. Wskazane jest skierowanie odchylanego reflektora do góry i oświetlenie światłem odbitym. 3. Nie należy wystawiać lampy na działanie wilgoci np. deszczu. 4. Wyłączenie zasilania (przeł. 12. w poz. OFF ) podczas przerw w pracy wydłuża czas pracy bez konieczności wymiany baterii. Gdy lampa jest nieużywana przez dłuższy czas należy wyjąć baterie. Lampa jest dostarczana z uchwytem do aparatu i przewodem wyzwalającym LAMPA BŁYSKOWA „SLAVE”DO WSPÓŁPRACY Z APARATAMI CYFROWYMI Lampa CY20DS jest przeznaczona do współpracy z wszystkimi rodzajami aparatów fotograficznych, które posiadają: „gorącą stopkę” z stykiem centralnym, standardowe wyjście (gniazdo) synchronizujące lub wbudowaną lampę błyskową. Jest szczególnie przydatna przy współpracy z aparatami charakteryzującymi się występowaniem tzw. przedbłysków pomiarowych - w szczególności z aparatami cyfrowymi.
Kare Design ,ciekawe aranżacje fotograficzne
Spacer zoomy Tamron 18-200 mm
Nowy Ultra WIde koncernu Tamron
Dwa nowe obiektywy APS-C Tamron
Różnice układu soczewek Tamron LD vs XD
Konstrukcje Tamron LD
Przygotowanie zdjęć dla WWW i fotolabów
Tubus pośredni Lenring - Made In Poland
Kostka fotograficzna , niezbędna pomoc w studio w przypadku braku możliwości zastosowania gniazda PC .
Tani filtr fotograficzny jest tylko tani
Problem efektu czerwonych oczu wyeliminowany
Ilośc wiadomości: 11, aktualnie wyświetlane od 0 do 11
copyright Fotomania.pl, created by Jacek