Canon EF 17-40L USM f 4.0
Canon EF 50mm f/1.8 II

Canon EF 24-70 USM
Canon EF 24-105 USM

Tamron 28-75/2.8 XR Di LD
Tamron AF SP 17-50 f/2.8 XR


Tamron SP AF 11-18


Tamron SP AF 18-200
Tamron SP AF 70-200 mm f/2.8
Logowanie:Użytkownik:Hasło: Zarejestruj się - Zapomniałem hasła

Rejestracja nowego uzytkownika:
Proponowany login: max 50 znaków
Proponowane haslo: max 50 znaków
Podpis: max 30 znaków
Nazwisko: max 30 znaków
Imie: max 30 znaków
Email: max 50 znaków
Kod pocztowy: max 6 znaków
Data urodzenia:
Plec:
Wyksztalcenie:
Zawód:
Telefon: max 50 znaków
Dane do katalogu uzytkowników:
Numer gadu gadu: max 15 znaków
Inny komunikator - nazwa: max 30 znaków
Inny komunikator - numer: max 30 znaków
Email: max 40 znaków
Telefon: max 40 znaków
Napisz coś o sobie:
regulamin rejestracji w serwisie

1
 Rejestracja w serwisie fotomania.pl jest bezpłatna i dobrowolna. Serwis jest obsługiwany przez Epimus, zwaną dalej "fotomania", na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2
Użytkownikiem serwisu może zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat - po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów.


Użytkownik serwisu otrzymuje dostęp do komentarzy wiadomości, strefy użytkowników zawierającej forum dyskusyjne oraz innych narzędzi umieszczanych przez Fotomania ( lub osoby posiadające prawo reprezentowania ) w domenie fotomania.pl

4
Zarejestrowanie użytkownika następuje automatycznie po zapoznaniu się przez użytkownika z niniejszym regulaminem, jego akceptacją i wypełnieniem formularza rejestracyjnego.

5
Rejestracja nie umożliwia użytkownikowi korzystanie ze stref zastrzeżonych.

6
Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez użytkownika oznacza jego zgodę na przetwarzanie zawartych w nim informacji przez Fotomania w celach wynikających z użytkowania serwisu oraz celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926).

7
Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych.

8
Fotomania nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym.

9
Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

10
 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje serwis w domenie fotomania.pl, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, komentarzy, z uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnoprawnej lub karnej za działania niezgodne z prawem.

11
Fotomania nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła do konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ujawnienia.

12
Fotomania nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody, w tym utratę danych, wynikające z przerw w funkcjonowaniu serwisu z przyczyn technicznych lub niezależnych od Fotomania.

13
Fotomania zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika jeśli uzna to za uzasadnione, w szczególności w przypadku wykorzystywania konta niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego regulaminu.

14
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy, Fotomania zapewnia każdemu użytkownikowi konta dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia po uprzedniej autoryzacji na jego bezpiecznej stronie profilowej dostępnej ze strony fotomania.pl.

15
Fotomania nie będzie przekazywać, sprzedawać, czy udostępniać zgromadzonych danych osobowych użytkowników kont innym osobom lub instytucjom.

16
 Fotomania zastrzega sobie prawo do przesyłania na adres e-mail użytkowników, treści informacyjnych i reklamowych pochodzących od Fotomania.Po uprzednim wyrażeniu zgody przez osobę zarejstrowaną .

17
 Fotomania zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania serwisu bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu użytkowników o podjęciu takiej decyzji.

18
Fotomania zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika, jeśli ten nie logował się w serwisie przez okres dłuższy niż 90 dni.

19
Fotomania zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

20
Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

21
Wykorzystywanie informacji udostępnionych w serwisie fotomania.pl wymaga zgody Fotomania ( lub osób reprezentujących .

copyright Fotomania.pl, created by Jacek